Nye regler om servicemål for passagerernes ventetid i sikkerhedskontrollen
26.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som et led i regeringens luftfartsstrategi udgivet BL 9-25, Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol. BL’en træder i kraft den 1. januar 2019.

Regeringens luftfartsstrategi fra 2017 lagde bl.a. op til, at ventetiderne i sikkerhedskontrollen på flyvepladser skal reduceres.
 
Styrelsen har i den forbindelse fastsat følgende servicemål for passagerernes ventetider i sikkerhedskontrol i BL
9-25 for at sikre samfundsmæssige gevinster ved lave og forudsigelige ventetider:
  1. Den gennemsnitlige ventetid for passagererne over en kalenderuge skal være 5 minutter eller derunder.
  2. Over en kalenderuge skal mindst 98 procent af passagererne have en ventetid 15 minutter eller derunder.
BL’en gælder for de flyvepladser, hvis flyvning er åben for offentligheden, og som har vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser, jf. luftfartslovens §§ 55, stk. 1 og 57, stk. 2. På nuværende tidspunkt er det Københavns Lufthavn der er omfattet af reglerne.

BL 9-25, Bestemmelser om serviceniveau for ventetider i sikkerhedskontrol, 1. udgave, træder i kraft den 1. januar 2019.
Kontakt
Specialkonsulent
Sadia Akbar Manan
Specialkonsulent
Sabine Lundgaard
Sidst opdateret: 26.10.2018