Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
07.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2019. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 18. november 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny samlet bekendtgørelse, hvori gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland bliver reguleret.

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen fastholdes på 4,75 kr. pr. passager.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes. Satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A2 vedr. godkendelse af simulatorer, hæves.

Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 18. november 2017, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.
Sidst opdateret: 07.11.2018