Nye regler om flyveledercertifikater for Færøerne og Grønland
07.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet BL 6-02, som sætter EU’s regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i kraft for Færøerne og Grønland, så reglerne er ens for hele Rigsfællesskabet. BL 6-02 gælder fra den 1. januar 2019.

Med BL’en gælder der fra den 1. januar 2019 ens regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i hele Rigsfællesskabet. De hidtil gældende regler for Grønland og Færøerne bliver derfor ophævet.

Det drejer sig om:
  • BL 6-70, Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat, 5. udgave af 9. november 2004
  • BL 6-94, Bestemmelser om teoretisk uddannelse til flyvelederelevcertifikat m.m., 4. udgave af 9. november 2004
  • BL 6-95, Bestemmelser om praktisk flyveledercertifikat m.v., 4. udgave af 9. november 2004

Sidst opdateret: 07.11.2018