Ny safety-bidragssats gældende for 2020
07.10.2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sænker safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne fra 4,75 kr. i 2019 til 4,50 kr. i 2020.

Safety-bidraget reguleres årligt, jf. § 148 i lov om luftfart. Bidraget reguleres med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår og fratrukket passagervækstprocenten mellem de to år, der ligger henholdsvis to og tre år før det år, der reguleres for. Den beregnede sats afrundes til nærmeste 25-øre.

Safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne sænkes fra 4,75 kr. (2019) til 4,50 kr. (2020).

Reguleringen af satserne vil sammen med reguleringen af de øvrige gebyrer blive offentliggjort i Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.
Sidst opdateret: 07.10.2019