Nye regler om mulighed for kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet
01.10.2019

Den 1. oktober 2019 træder bekendtgørelsen om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet i kraft. Bekendtgørelsen gør det muligt at søge om kompensation for ekstraudgifter til udstedelse af et nyt helbredsbevis.

Fra den 1. oktober 2019 til den 15. november 2019 kan man søge om kompensation for ekstraudgifter til et nyt helbredsbevis til klasse 1, 2, eller 3. Der kan søges om kompensation, hvis helbredsbeviset er kendt ugyldigt som følge af, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i april 2019 inddrog godkendelsen af det flyvemedicinske center, der havde udstedt helbredsbeviset. Kompensationen vedrører det antal måneder helbredsbeviset ikke har kunnet anvendes på grund af ugyldigheden.

Pilotelever kan søge om kompensation for udgifter til pilotuddannelsen, hvis piloteleven ikke kan fortsætte på sin uddannelse på grund af en ændret helbredsvurdering. Muligheden for kompensation gælder kun pilotelever, der har fået førstegangshelbredsbeviset kendt ugyldigt, fordi styrelsen inddrog godkendelsen af det flyvemedicinske center, der havde foretaget undersøgelsen. Kompensationen kan kun ske, hvis den nye førstegangsundersøgelse viser, at piloteleven ikke kan opfylde de grundlæggende klasse 1-helbredskrav, og derfor ikke kan fortsætte sit pilotuddannelsesforløb.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk (nyt vindue).

Ansøgning om kompensation skal sendes via en selvbetjeningsløsning på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Læs mere om kompensation på styrelsens hjemmeside (nyt vindue).
Kontakt
Chefkonsulent
Line Himmelstrup
Sidst opdateret: 01.10.2019