Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet og indfører nye satser som følge af den nye taxilov
22.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som regulerer gebyrer og afgifter på vejtransportområdet. I bekendtgørelsen indføres også en række gebyr- og afgiftssatser som følge af den nye taxilov. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Med den nye bekendtgørelse regulerer styrelsen gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2018.

Gebyret pr. syn og omsyn forbliver uændret 20 kr. i 2018.

Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 410 kr. i 2017 til 165 kr. i 2018.

Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis på gods- og busområdet bliver justeret fra 115 kr. i 2017 til 155 kr. i 2018.

I bekendtgørelsen bliver der desuden indført en række gebyrer og afgifter som følge af den nye taxilov.

Der bliver indført et fast gebyr på 600 kr. for legimitationskort for personer, som har gennemført kursus vedr. erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel).

Der indføres en afgift pr. tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi-tilladelse). Afgiften indføres med to forskellige satser: én sats på 600 kr. for tilladelser med gyldighed på op til fem år, og én sats på 1.200 kr. for tilladelser med gyldighed over fem år.

Der bliver indført gebyr efter regning på to områder: for tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel) samt for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører.

Gebyret efter regning udgør 800 kr. pr. time for begge områder.

Mere information
I anledning af den nye lov og de tilhørende bekendtgørelser, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oprettet hjemmesiden

Taxilov.dk

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Høringssvar

Sidst opdateret: 22.12.2017