Høring af miljøkonsekvensvurdering for 3. etape af udvidelsen af Skagen Havn
05.04.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender miljøkonsekvensvurderingen for 3. etape af udvidelsen af Skagen Havn i høring indtil den 31. maj 2018.

Skagen Havn skal påbegynde 3. etape af udvidelsen af havnen. Derfor er der udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af havneudvidelsens påvirkning af det omkringliggende miljø. Havnen er tidligere udvidet ved etape 1 og etape 2, hvor den sydlige del af havnen blev etableret.

I 3. etape bliver primært den nordlige del af havnen udvidet. Ved etapen bliver en ny mole etableret, og desuden etableres 730 meter ny kaj og et nyt havneareal på cirka 17 hektar. Forinden 3. etape bliver den nuværende nordlige mole fjernet.

Udvidelsen indebærer også en uddybning af havnen – både i området inden for den kommende kaj, i yderbassinet, ved den nuværende krydstogtkaj og umiddelbart uden for havnen. Dette vil skabe en bedre mulighed for, at større skibe vil kunne tilgå havnen og vende i det inderste bassin. Herudover forlænges sydmolen med cirka 440 meter for at sikre gode indsejlingsforhold til havnen.

Havneudvidelsen medfører derfor, at Skagen Havn fremover kan modtage større skibe, ligesom havnens kaj- og havneareal bliver væsentligt udvidet. Havneudvidelsen støder op til Natura 2000-områderne ’Råbjerg Mile og Hulsig Hede’ og ’Skagens Gren og Skagerrak’.

Miljøkonsekvensvurderingen indeholder derfor også en vurdering af havneudvidelsens påvirkning af disse områder.

Læs VVM-redegørelsen – hovedrapport og bilagsbind – i pdf-format via de to links i spalten til højre.

 
Sidst opdateret: 05.04.2018