Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Skagen Havn
24.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til 3. etape af udvidelsen af Skagen Havn.

Tredje etape af udvidelsen af Skagen Havn omfatter en større udvidelse af den nordlige del af havnen. Projektet indebærer, at den nuværende nordmole fjernes, hvorefter der etableres et større havneareal, der fremadrettet skal bruges til havnens aktiviteter.

Projektet indebærer også, at der foretages uddybning dels uden for havnen og dels inden for det kommende havneareal. Det betyder, at større skibe fremover vil kunne anløbe og manøvrere i havnen.

For at sikre havnen mod bølger, etableres der også en forlængelse af den sydlige mole. Denne mole blev bygget i forbindelse med en større udvidelse af den sydlige del af havnen i 2015 men skal nu forlænges for at forbedre indsejlingsforholdene efter at den nordlige del af havnen er blevet større.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for havneudvidelsen, som styrelsen med sin tilladelse til projektet nu har godkendt.

Sidst opdateret: 24.10.2018