Bekendtgørelse om havneforordningen sendes i høring
13.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om havneforordningen i høring. Bekendtgørelsen sikrer, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne kan anvendes i praksis i Danmark. Høringsfristen er den 16. januar 2019.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) får virkning fra den 24. marts 2019.

Da der er tale om en forordning, har dens bestemmelser direkte virkning og skal ikke gennemføres i dansk ret.

Dog foreskriver forordningen, at EU’s medlemsstater skal træffe foranstaltninger, som sikrer, at forordningen – herunder bestemmelser vedrørende relevante myndigheder, klageproces og sanktioner – bliver effektueret.

Dette udkast til bekendtgørelse er udarbejdet for at gøre de krævede foranstaltninger gældende i dansk ret. Der er høringsfrist den 16. januar 2019.

Du finder bekendtgørelsen via linket i spalten til højre.
Sidst opdateret: 13.12.2018