Nyt ansøgningsskema til ibrugtagningstilladelser og typegodkendelser
06.01.2010

Fra 1. januar 2010 skal der benyttes nyt ansøgningsskema ved ansøgning om Ibrugtagningstilladelse og Typegodkendelse af rullende materiel (køretøjer).

Ansøgningsskemaet fungerer også som en tjekliste for at sikre, at al nødvendig dokumentation følger med ansøgningen.

Der er nu lagt et nyt ansøgningsskema på hjemmesiden, som skal benyttes ved ansøgning om godkendelse af rullende materiel (køretøjer).

Ansøgningsskemaet skal sikre en smidig sagsbehandling ved, at ansøger fremsender al den relevante dokumentation, og Trafikstyrelsen efterspørger evt. yderligere nødvendig dokumentation så tidligt i processen som muligt.

Skemaet indeholder en række tjekfelter, som både skal lette ansøgers interne kvalitetssikring af ansøgningen og lette Trafikstyrelsens indledende tjek af ansøgningen.

Trafikstyrelsen starter kun sagsbehandlingen, hvis alle tjekfelter er afkrydsede før afsendelse, og det fremgår, hvem der har kvalitetssikret ansøgningen.

Ved en kvalitetssikring af ansøgningen forstås et tjek af, at ansøgningsmaterialet er komplet og fyldestgørende. Den person, der er ansvarlig for at ansøge og/eller står som kontaktperson, må ikke være den samme som den, der kvalitetssikrer ansøgningen.

Mere information

Mere information
Læs mere om ibrugtagningstilladelse og typegodkendelse i menupunktet rullende materiel under Sikkerhed »

Hent ansøgningsskema »

Kontakt

Kontakt
Ahmed Lütfi Øzer 
alz@trafikstyrelsen.dk
tlf. 7226 7176

Sidst opdateret: 22.03.2017