Opgradering af strækningen Hobro-Aalborg
28.01.2010

I dag er rejsetiden mellem Århus og Aalborg med lyntog 1 time og 21 minutter. Målet med at opgradere jernbanestrækningen Hobro-Aalborg er at bringe rejsetiden ned, som et første skridt mod at turen mellem Århus og Aalborg kan tilbagelægges på en time.

For at kunne sætte hastigheden op mellem Hobro og Aalborg, skal der nedlægges tre overkørsler i Svenstrup, Ellidshøj og Skørping. Desuden skal Skørping station bygges om, og sporene på strækningen skal justeres.

Med opgradering af banen vil Trafikstyrelsen gennemføre en VVM-proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Høringsprocessen indledes i foråret 2010 med en idéfasehøring, hvor Trafikstyrelsen vil opfordre alle interesserede til at komme med kommentarer og idéer til projektet.

Det er forventningen, at der i begyndelsen af 2012 indledes en offentlig høring, samt at et politisk beslutningsgrundlag og en endelig miljøredegørelse om projektet er klar med udgangen af 2012.

Opgradering af strækningen Hobro-Aalborg er en del af arbejdet for at realisere Timemodellen. Med Timemodellen er visionen en rejsetid på 1 time på strækningerne København-Odense, Odense-Århus og Århus-Aalborg.

Timemodellen er en del af aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik (29. januar 2009).

Kontakt

Kontakt

Projektleder Betina Søreide
bes@trafikstyrelsen.dk Sidst opdateret: 16.01.2014