BJ om kørsel med togkontrol
29.01.2010

Den 1. februar 2010 træder BJ 5-1-2010 om kørsel på infrastruktur med togkontrol i kraft. BJ'en erstatter den tidligere BJ 5-02, som ophæves.

BJ’en indeholder en generel regel om, at kørsel uden mobilt togkontrolanlæg må ske med max 70 km/t. Fremover vil det være jernbaneinfrastrukturforvalteren, der fastsætter nærmere krav for kørsel med tog uden mobilt togkontrolanlæg på strækninger med faste togkontrolanlæg. Reglerne gælder også for veterantog.

Virksomhederne har tidligere skulle søge Trafikstyrelsen om dispensation fra kravet om mobilt togkontrolanlæg.

Et af formålene med ændringen er at opnå en forenkling af papirgangen for virksomhederne, herunder for veteranbanerne, så de fremover kun skal søge ét sted, når de ansøger om kørsel uden mobilt togkontrolanlæg på infrastruktur med fast togkontrol. Veteranbanerne skal hermed ikke længere ansøge Trafikstyrelsen om årlige kørselskvoter.


 

Mere information

Mere information
 
BJ nr. 5-1-2010 ligger i
databasen Lovstof under
"Jernbanesikkerhed"

Hent BJ nr. 5-1-2010  »

Kontakt

Kontakt

Finn-Erik Madsen
traf-sik@trafikstyrelsen.dk
tlf. 72 26 70 36

Sidst opdateret: 22.03.2017