Udbygning af strækningen Vamdrup-Vojens
04.02.2010

Kapaciteten skal udvides og hastigheden skal opgraderes til 200 km/t på strækningen mellem Vamdrup og Vojens.

I forbindelse med udbygning og modernisering af strækningen skal der etableres et 2. spor ved siden af det eksisterende jernbanespor. Forøgelsen af hastigheden kan desuden indebære, at der er kurver på banen som skal rettes ud.

I 1993 blev der vedtaget en anlægslov gældende for hele strækningen mellem Vamdrup og Padborg, men kun strækningen Vojens-Tinglev blev realiseret. Der skal nu udarbejdes beslutningsgrundlag for delstrækningen Vamdrup-Vojens med henblik på en politisk beslutning i slutningen af 2011.

Opdateringen af den eksisterende VVM undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) sker således indenfor rammerne af anlægsloven fra 1993.

Der vil være offentlig høring om projektet i foråret 2011.

Mere information

Mere information

Læs mere om udbygning af strækningen Vamdrup-Vojens

På det dynamiske kort er der informationer om den strækning, hvor der skal anlægges et ekstra spor. Der er mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, fx de omgivende naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg.

Se dynamisk kort

Sidst opdateret: 16.01.2014