Nyt godsspor på Esbjerg havn
05.02.2010

Der skal anlægges en godsbane til Esbjerg Havn, hvis de involverede parter kan blive enige om finansieringen.

Der bliver undersøgt to muligheder. Som hovedforslag et ca. 5 km langt, nyt spor fra industriområdet ved Tjæreborg ind til Esbjerg Havn og som alternativ et nyt spor fra sydenden af Esbjerg Station mod øst til Esbjerg Havn.

Staten har bevilget 100 mio. kr. til projekterings- og anlægsarbejdet, men det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der er lokal medfinansiering og der søges også om EU-støtte.

Beslutningen er kommet i stand som et resultat af, at et bredt flertal i Folketinget ønsker at styrke godstransport på jernbane, og der blev i den politiske aftale "En moderne jernbane" fra den 22. oktober 2009 afsat en pulje på 200 mio. kr. til dette formål. Der forventes politisk beslutning om projektet i 2012.

Trafikstyrelsen har nu taget skridt til at indhyre tekniske rådgivere, som skal stå for den indledende projektering samt hjælpe med at gennemføre en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Der planlægges idéfase med offentlig høring i foråret 2010, og på baggrund af en høringsudgave af miljøredegørelsen bliver der endnu en offentlig høring om projektet i slutningen af 2011.

 

Sidst opdateret: 22.03.2017