Udbygning af S-banen Hellerup-Holte
05.02.2010

S-togsbetjeningen til Hillerød skal forbedres. Trafikstyrelsen har derfor sat et projekt i gang med at undersøge mulighederne for at forøge antallet af afgange og afkorte rejsetiden på S-togslinjen til Hillerød. Arbejdet omfatter bl.a. indledende projektering og VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Forudsætningerne for en bedre og hurtigere S-togsbetjening er, at der er mere kapacitet på skinnerne til flere afgange og kortere rejsetider. Denne kapacitet kan sikres ved at bygge flere spor.

Trafikale og samfundsøkonomiske analyser skal derfor være udgangspunkt for en afklaring af, hvor der med størst fordel kan etableres ekstra spor på S-banen mellem Hellerup og Holte, da det er mest hensigtsmæssigt, at de hurtige tog skal overhale de langsomme på denne strækning. Ligeledes skal analyserne kunne afdække behovet for anlæg af vendespor ved Holte og Hillerød stationer samt ombygning af stationer.

Ifølge den forventede tidsplan skal Trafikstyrelsen fremlægge et beslutningsgrundlag til politisk behandling i midten af 2012.

Der planlægges idéfase med offentlig høring i foråret 2010, og på baggrund af en høringsudgave af miljøredegørelsen bliver der endnu en offentlig høring om projektet i slutningen af 2011.

Beslutningen om at gennemføre en VVM undersøgelse for en bedre S-togsbetjening til Hillerød blev truffet i den politiske aftale "En grøn transportpolitik" den 29. januar 2009.

Sidst opdateret: 22.03.2017