Rambøll og NIRAS skal rådgive Trafikstyrelsen i Femern danske jernbanelandanlæg
09.02.2010

Trafikstyrelsen har indgået kontrakter om den tekniske rådgivning for projektet vedrørende de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste Femern Bælt forbindelse. Kontrakterne er indgået med rådgivningsfirmaerne Rambøll Danmark A/S og NIRAS A/S som hovedrådgivere.

Virksomhederne har fået henholdsvis Nord-kontrakten, der dækker strækningen Ringsted-Storstrømsbroen, og Syd-kontrakten, der dækker strækningen Orehoved–Holeby.

Underrådgivere i Nord-kontrakten er Dissing & Weitling Arkitektfirma A/S, Schønherr Landskab A/S, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S og Orbicon A/S.

Underrådgivere i Syd-kontrakten er PLH Arkitekter as, Hasløv & Kjærsgård Arkitektfirma I/S, ÅF Infrastruktur ÅB og Landmålergården I/S.

Rådgivningsopgaven omhandler primært elektrificering på den 120 km lange strækning fra Ringsted til Holeby og udbygning med et ekstra spor Vordingborg-Holeby med undtagelse af Storstrømsbroen. Hele strækningen skal desuden moderniseres til kørsel med 160 km/t. Overkørslen i Eskilstrup skal nedlægges, og der skal etableres et erstatningsanlæg. Desuden skal konsekvenserne ved kørsel med 200 km/t samt aspekterne ved kørsel over 200 km/t undersøges.

Der forventes offentlig høring om projektet i begyndelsen af 2011 og en politisk stillingtagen i 2012.

Sidst opdateret: 22.03.2017