Én samlet BJ om tekniske krav til fælleseuropæisk togkontrolsystem
30.03.2010

Bestemmelse om Jernbane, BJ 5-2-2010 træder i kraft 1. april 2010.

BJ’en vedrører den Tekniske Specifikation for Interoperabilitet for togkontrol og signaler, TSI CCS. TSI CCS regulerer omstillingen af de europæiske landes togkontrolsystemer til det fælles harmoniserede togkontrolsystem ERTMS, European Rail Traffic Management System. ERTMS skal blandt andet gøre det nemmere for tog at passere landegrænserne i Europa.

Med BJ 5-2-2010 gennemføres de seneste ændringer i TSI CCS. Desuden samler BJen samtlige ændringer, der er foretaget i TSIen siden vedtagelsen i 2006. Ændringerne er udtryk for, at EU sikrer sig, at det togkontrolsystem vi indfører afspejler den senest udviklede teknologi.

Formålet med at samle alle ændringer ét sted er, at parter, der i Danmark arbejder med implementering af ERTMS fremover kan orientere sig ét sted om alle gældende tekniske krav.

 

Kontakt

Kontakt

Specialkonsulent 
Mona Lagrelius 
ml@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017