Bekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur
17.05.2010

Bekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet er trådt i kraft 16. maj.

Bekendtgørelse nr. 504 af 12. maj 2010 nedfælder Trafikstyrelsens praksis for godkendelse af jernbaneinfrastruktur. Herudover tager bekendtgørelsen højde for nye EU-regler på området.

Bekendtgørelsen indeholder regler for udstedelse af ibrugtagningstilladelser og typegodkendelser, herunder kravene til dokumentation i forbindelse med udstedelsen.

Herudover fremgår det, hvad der skal til, for at der kan søges om forenklet proces. Forenklet proces betyder, at ansøgeren kan undlade at indsende en sikkerhedsplan og sikkerhedsdokumentation (safety case).

Bekendtgørelsen suppleres med en vejledning i sommeren 2010. Vejledningen uddyber de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen, ligesom der gives eksempler på anvendelse og proces i forbindelse med godkendelser. Vejledningen vil ligeledes indeholde et EU-afsnit, hvor definitioner og EU-forhold forklares.

Vejledningen vil kunne findes på Trafikstyrelsens hjemmeside under ”Lovstof”.

Kontakt

Kontakt

Specialkonsulent
Mona Lagrelius
e-mail: ml@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017