Ny gebyrbekendtgørelse
26.05.2010

Trafikstyrelsen har udstedt en ny gebyrbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 513 om gebyrer på Trafikstyrelsens område træder i kraft 26. maj 2010.

Trafikstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelsen og ændret gebyrerne for at dække styrelsens faktiske omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

Bekendtgørelsen er ændret i forhold til høringsudgaven, idet der i høringssvarene bl.a. blev givet udtryk for, at indførelsen af et "efter regningsprincip uden loft" for udstedelse og fornyelse af sikkerhedscertifikater og -godkendelser ville medføre en økonomisk usikkerhed, der er væsentlig, idet gebyrniveauet samtidig stiger. Derfor er der i bekendtgørelsen indsat et gebyrloft for fastsættelse af gebyrer "efter regning" for udstedelse og fornyelse af sikkerhedscertifikater og -godkendelser.

 

Sidst opdateret: 22.03.2017