To bekendtgørelser om jernbanesikkerhed
02.06.2010

Trafikstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser: Ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet og bekendtgørelse om indberetning af data.

Jernbanesikkerhedsdirektivet
Ændringen af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet træder i kraft den 18. juni 2010 og skal gennemføre direktiv 2009/149/EF i dansk ret. Direktivet om de fælles sikkerhedsindikatorer er en revision af jernbanesikkerhedsdirektivs bilag 1.
 
De fælles sikkerhedsindikatorer er statistiske oplysninger, som Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) skal anvende til vurdering af opfyldelsen af de fælles sikkerhedsmål (Common Safety Targets – CST) og til overvågning af udviklingen af jernbanesikkerheden i medlemsstaterne via medlemsstaternes årlige sikkerhedsrapporter.

Bekendtgørelse om indberetning af data
Den nye indberetningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011. De nye krav til indberetninger vedrører forløbere til ulykker, ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v.. De nye krav gælder for de begivenheder, der sker fra den 1. januar 2011 og fremefter. De reviderede krav skyldes revisionen af sikkerhedsdirektivets bilag 1 samt et ønske om at reducere virksomhedernes administrative byrder.

Formålet med virksomhedernes indberetninger er at skabe et statistisk grundlag, som kan bidrage til en stadig kvalificering af indsatsen for en sikker jernbane. Den eksisterende ansvarsfordeling i forhold til varetagelsen af sikkerheden på jernbanen ændres ikke.

Trafikstyrelsen vil senest den 1. oktober 2010 udsende en vejledning til bekendtgørelsen og forventer i den forbindelse at afholde et informationsmøde med branchen om bekendtgørelsen og kravene til indberetning af data den 10. november 2010, kl. 13 - 15.

Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017