Prækvalifikation vedrørende myndighedsbehandling af Banedanmarks signalprogram
09.06.2010

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af Banedanmarks signalprogram har Trafikstyrelsen gennemført et forløb for prækvalificering af virksomheder til at afgive tilbud på kontrakten ”Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP)”

Trafikstyrelsen har prækvalificeret to virksomheder til at kunne afgive tilbud på den annoncerede rådgivningsopgave.

Virksomhederne er:
• NIRAS A/S
• Det Norske Veritas Danmark A/S

Trafikstyrelsen har udsendt udbudsmateriale den 8. juni 2010. Fristen for fremsendelse af tilbud er den 30. juni 2010, kl. 12.00.

Banedanmarks signalprogram er en landsdækkende fornyelse af de eksisterende signalsystemer på statens jernbanenet.
Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside om den overordnede myndighedsbehandling af Banedanmarks signalprogram, herunder de krav der stilles til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, i forbindelse med at indføre nye jernbanesignal-systemer i Danmark.

Kontakt

Kontakt

Kontorchef Leif Funch
lfu@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017