Ny vejledning til helbredsbekendtgørelsen
01.07.2010

”Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet” er blevet opdateret.

Med opdateringen præciseres bl.a. betydningen af, at

  • Lokomotivpersonale, der udfører grænseoverskridende trafik skal have foretaget obligatorisk EKG.

  • Længere tids sygdom, der udelukkende skyldes brækkede arme eller ben m.v. ikke kræver ny helbredsgodkendelse.

  • Det er op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, om en medarbejder, der har været udsat for en ulykke eller hændelse, er i stand til at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og derfor ikke kræver ny helbredsgodkendelse.

Obligatorisk EKG
Lokomotivpersonale, der udfører grænseoverskridende trafik, skal i forbindelse med den første helbredsundersøgelse have taget et elektrokardiogram (EKG) i hvile og indsende resultatet sammen med helbredsattesten.

For lokomotivpersonale, der udfører grænseoverskridende trafik, og som er fyldt 40 år, skal der i forbindelse med de periodiske helbredsundersøgelser vedlægges resultatet af et elektrokardiogram.

Brækkede arme og ben
Helbredsbekendtgørelsen foreskriver lægeundersøgelse ved sygdom, som varer ud over 30 dage.

Trafikstyrelsen vurderer, at der ikke er sikkerhedsmæssige risici ved, at en person i en periode på mere end 30 dage er sygemeldt på grund af fx en brækket arm. Det er derfor ikke nødvendigt at indberette sygdom af den karakter til Trafikstyrelsen og anmode om fornyet helbredsgodkendelse.

Ulykker og hændelser
Hvis en person har været udsat for en ulykke eller hændelse bliver vedkommende taget fra sikkerhedsklassificeret arbejde og kan ikke genoptage arbejdet, før der er foretaget fornyet helbredsundersøgelse, og Trafikstyrelsen har udstedt en helbredsgodkendelse.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren vurderer, at medarbejderen kan udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter at have været involveret i en ulykke eller hændelse, skal der ikke fortages fornyet helbredsundersøgelse og udstedes ny helbredsgodkendelse af Trafikstyrelsen.

Øvrige ændringer
På listen over tilladt diabetesmedicin er der tilføjet nye produktnavne.

Kontakt

Kontakt
Inspektør
Käte Marchmann
helbred@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017