Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet
01.07.2010

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse: Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet

Ifølge interoperabilitetsdirektivet (direktiv nr. 2008/57/EF), skal hvert enkelt EU-land etablere et register for køretøjer. I Danmark administreres dette register af Trafikstyrelsen, og bliver også benævnt NVR-registret ( NVR er en forkortelse for National Vehicle Register).

Formålet med registret er at fremme den fortsatte interoperabilitet i EU, og det kan anvendes til at se oplysninger om køretøjets godkendelser og indeholder kontaktoplysninger om ejer, vedligeholdelsesansvarlige og ihændehaver. I registret skal der indberettes oplysninger om køretøjer, der er godkendt og anvendes på jernbanenettet.

Bekendtgørelsen for køretøjsregistret fastlægger krav for registreringen. Følgende krav fremhæves fra bekendtgørelsens bestemmelser:

 • Der skal indberettes oplysninger vedrørende nye køretøjer, eksisterende køretøjer samt køretøjer der tilbagetrækkes.

 • Jernbanegodsvogne og jernbanepassagervogne der er godkendt og registreret i et andet EU, EØS land eller Schweiz, er undtaget fra registrering i Danmark.

 • Det er ikke pligtigt, men det er muligt, at registrere køretøjer der udelukkende anvendes på følgende områder

  a) Københavns metro
  b) S-togs-nettet
  c) Privatejet jernbaneinfrastruktur, der udelukkende bruges til ejerens egen godstransport
  d) Infrastruktur der udelukkende anvendes til lokale, historiske eller turistmæssige formål ( veteranbaner). Det vil sige, at veterankøretøjer der kører i åben trafik skal registreres i NVR-registret.
  e) Spor der er afspærret for offentlig trafik på grund af vedligeholdelse.

 • Køretøjer, der får ibrugtagningstilladelse fra 2. juli 2010, skal være registrerede inden de må tages i brug.

 • For køretøjer, der er godkendt i Danmark inden 2. juli 2010, og som ikke allerede er registrerede, skal der inden 15/8-2010 hos Trafikstyrelsen foreligge en ansøgning om registrering. Dette gælder også køretøjer, der har været i fortsat brug siden før 1996.

 • Ihændehaver er ansvarlig for at indberette oplysninger til registret og for at oplysningerne i registret er korrekte. Ændringer i oplysningerne skal straks meddeles til Trafikstyrelsen.

 • Trafikstyrelsen angiver et obligatorisk elektronisk standardskema, der skal anvendes til registreringer.

 • Ved første registrering i det nationale køretøjsregister tildeler Trafikstyrelsen et køretøjsnummer, der skal påføres køretøjet. Nye køretøjer skal mærkes i forbindelse med ibrugtagning. Eksisterende køretøjer, dvs køretøjer der er godkendt inden 2. juli 2010, skal mærkes inden 6 år. Mærkningen skal ske i henhold til de krav der angives i TSI for drift og trafikstyring.


Bekendtgørelse nr. 838 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer på jernbaneområdet træder i kraft 2. juli 2010.

På Trafikstyrelsens hjemmeside er der flere oplysninger om NVR registret, og man kan finde en vejledning, der kort beskriver fremgangsmåden for udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Se bekendtgørelsen og mere om NVR registret via link i den grå boks til højre 

Mere information
Kontakt

Kontakt
Civilingeniør
Katrine Frellsen
kfr@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017