Analyse af TSI'er
12.08.2010

Rapport der analyserer de nye fælles europæiske sikkerhedsregler, TSI'erne, er nu klar.

Trafikstyrelsen har bedt COWI om en analyse af de fælles europæiske regler på jernbaneområdet også kaldet TSI’er. I analysen har der været særlig fokus på TSI’ernes betydning for sikkerhed og anlægsøkonomi. Samlet set er konklusionen, at de nye regler ikke får de store konsekvenser for hverken jernbanens økonomi eller sikkerhed.

COWI konkluderer bl.a., at de danske sikkerhedsstandarder lever op til TSI’ernes krav, og at de nye fælles europæiske regler generelt fremmer sikkerheden, fordi strukturen er gennemarbejdet og regler ensartede.

Du kan læse hele rapporten eller et notat fra Trafikstyrelsen med de vigtigste konklusioner i publikationsdatabasen under "Jernbanesikkerhed" ved at følge linket til højre.

Mere information

Mere information

Publikationsdatabasen  »

Kontakt

Kontakt
Kontorchef
Lise Aaen Kobberholm 
lak@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017