Forsat høj sikkerhed på jernbanen
30.09.2010

Sikkerheden på de danske skinner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2009.

Samlet set er sikkerheden på de danske skinner fortsat meget høj: Den danske jernbane er blandt de mest sikre i Europa, ligesom jernbanen stadig er en af de mest sikre transportformer.

Jernbanen har et sikkerhedsmål, som er målsætningen for alle sikkerhedsbestræbelserne. Den nationale målsætning er, at ligge under 0,3 væsentlige personulykker for hver million kørte togkilometer. I 2009 er det tal på 0,2.

Jesper Rasmussen, sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen, peger på, at den høje sikkerhed på jernbanen vidner om, at virksomhederne arbejder seriøst for at begrænse risici.

Der er dog stadig områder med særlige udfordringer. Derfor har sikkerhedsrapporten særligt fokus på sikkerheden i overkørsler, hvor bane krydser vej:

- Vi kan konstatere, at ulykker i overkørsler udgør godt 20 % af de væsentlige ulykker på jernbanen. Ni ud af ti overkørselsulykker sker, fordi vejtrafikanter er uopmærksomme eller utålmodige. Det vidner om, at det ud over tekniske forbedringer af overkørslerne også er behov for at se på vejtrafikanternes adfærd, siger Jesper Rasmussen.

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2009 kan downloades her fra hjemmesiden via link i det grå felt til højre.

Sidst opdateret: 16.01.2014