Tre nye TSI’er om køretøjer, energi og infrastruktur på vej
24.09.2010

Tre nye TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet) er netop vedtaget i EU, og de skal anvendes i 2011.

TSI’en for Energi (TSI ENE) og TSI’en for infrastruktur (TSI INF) skal anvendes fra 1. januar 2011, og TSI’en for rullende materiel for lokomotiver og passagerer (TSI LOC & PAS) skal anvendes fra 1. juni 2011. Alle tre TSI’er skal anvendes på det transeuropæiske net (TEN).

De tre nye TSI’er er de sidste i rækken af ”førsteudgaverne” af TSI’er for konventionelle tog. Fremover forventes ingen nye TSI’er, men de eksisterende TSI’er vil løbende blive revideret.

Hermed følger en kort beskrivelse af indholdet af de kommende TSI’er:

• Om TSI for rullende materiel (TSI LOC & PAS)
 
TSI’en fastlægger tekniske og funktionelle krav til lokomotiver og passagervogne (delsystemet rullende materiel).
Derudover angiver den, hvilke procedurer et bemyndiget organ (Notified body) skal benytte til at vurdere et delsystems eller en komponents overensstemmelse med TSI’ens krav.

TSI’en gælder for alle køretøjer, der konstrueres, fornyes eller opgraderes. Kravene til forskellige typer af køretøjer er dog forskellige. Eksempelvis skal arbejdskøretøjer ikke opfylde samme krav som en passagervogn.

• Om TSI for infrastruktur (TSI INF)

TSI’en fastsætter krav til delsystemet infrastruktur, der anvendes til konventionelle tog. Den indeholder dels tekniske krav, der skal opfyldes, når infrastruktur anlægges, fornyes eller opgraderes og dels funktionelle krav til vedligeholdelse af infrastruktur.

Ved infrastrukturen er der f.eks. krav til: jernbaneanlæg, perroner, sporparametre, sporets evne til at optage sporkræfter, faste installationer til betjening af tog, sporskifter og sporkrydsninger.

Med hensyn til vedligeholdelse, sættes der krav om en vedligeholdelsesplan. Elementerne der skal vurderes ved vedligeholdelse er bl.a. vaskefaciliteter, vandforsyning og brændstofforsyning.

• Om TSI for energi (TSI ENE)

Denne TSI fastsætter krav til delsystemet energi (dvs. energiforsyning) for konventionelle tog. Den indeholder tekniske krav, der skal opfyldes, når energiforsyningsanlæg konstrueres, fornyes eller opgraderes.

Den skal anvendes på følgende områder: fordelingsstationer, sektioneringspunkter, neutralsektioner, køreledningssystemer og returstrømskredsløb.

TSI’en fastsætter ikke mange nye krav. De fleste af de tekniske krav er hentet fra eksisterende EN-standarder, som allerede er i anvendelse i Danmark.

 

Sidst opdateret: 05.11.2014