Bekendtgørelse om overkørsler er trådt i kraft
04.10.2010

Trafikstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse om jernbaneoverkørslerne på Banedanmarks net. Bekendtgørelsen regulerer Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter og Trafikstyrelsens ansvar som myndighed for de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger.

Banedanmark
Banedanmark er ansvarlig for at etablere, drive og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler på sine jernbanestrækninger, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden for vej- og jernbanetrafikken, herunder skal Banedanmark udforme og vedligeholde procedurer for drift og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne og vejbelægningen i krydsningen og sikre, at disse overholdes. Desuden er Banedanmark ansvarlig for at vedligeholde vejbelægning mellem skinnerne og indtil 2,5 m fra nærmeste skinne. Ved et projekt om etablering eller ændring af sikkerhedsforanstaltningerne i en jernbaneoverkørsel skal Banedanmark ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse.

Trafikstyrelsen
Trafikstyrelsen skal godkende etablering og ændringer af sikkerhedsforanstaltninger i eksisterende jernbaneoverkørsler, som forvaltes af Banedanmark. Yderligere fører Trafikstyrelsen tilsyn med, at Banedanmark varetager sikkerheden for vej- og jernbanetrafikken i jernbaneoverkørslerne. Trafikstyrelsens afgørelser kan påklages til Jernbanenævnet.

Sidst opdateret: 01.09.2011