Strategi for tilsynet med jernbanesikkerhed
06.10.2010

Trafikstyrelsens tilsynsvirksomhed har som ultimativt mål at bidrage til at fastholde det høje sikkerhedsniveau på jernbanen. Det skal især ske gennem at bevare og forbedre virksomhedernes egen sikkerhedsindsats.

Trafikstyrelsen har nu revideret og ajourført tilsynsstrategien fra 2005. Strategien viderefører to grundprincipper for Trafikstyrelsens tilsynsvirksomhed med jernbanesikkerhed:

Hovedvægten af tilsynsindsatsen lægges på tilsyn med virksomhedernes egen forvaltning af sikkerheden gennem deres etablerede sikkerhedsledelsessystemer.  Ligeledes prioriterer Trafikstyrelsen tilsynsbesøgene, så der lægges størst vægt, hvor risiciene er størst. Som noget nyt beskriver strategien, hvordan denne prioritering sker på en gennemsigtig måde.

Publikationen beskriver også Trafikstyrelsens tilsynspraksis for at gøre det gennemsigtigt, hvordan Trafikstyrelsen planlægger, gennemfører og følger op på sine tilsyn i praksis.

Sikkerhedsdirektør Jesper Rasmussen peger på nødvendigheden af en gensidig forståelse om mål og indsats, når der skal skabes varige effekter i sikkerhedsarbejdet:

- Med tilsynsstrategien vil vi gøre det gennemskueligt for branchen og andre interessenter, hvad tilsynsarbejdet går ud på, og hvad Trafikstyrelsen som sikkerhedsmyndighed ønsker at opnå med indsatsen, siger Jesper Rasmussen.

Kontakt
Kontorchef
Leif Funch
Sidst opdateret: 18.04.2011