Trafikstyrelsen modtager udkast til TSI-TAP
08.10.2010

Trafikstyrelsen har modtaget et udkast til TSI-TAP, som sættes til afstemning på næste Railway Interoperability and Safety Committee møde den 19.-20. oktober. TSI'en forventes at træde i kraft inden årets udgang.

Trafikstyrelsen har fra EU-Kommissionen modtaget udkast til beslutning af TSI’en for telematikapplikationer for passagertrafik: Draft Commission Regulation on the technical specification for interoperability relating to the subsystem telematics applications for passenger services of the trans-European rail system (TSI-TAP).

TSI TAP omhandler trafiktelematik for passagertrafikken som anført i interoperabilitetsdirektivet 2008/57/EF, bilag II (funktionelt definerede områder).

TSI’ens formål er at fastlægge procedurer og grænseflader mellem alle typer af aktører. Fastlæggelsen sker med henblik på at sikre en effektiv udveksling af informationer til administration og afvikling af passagertrafik med udgangspunkt i kundernes behov.

Der er tale om en forordning, som gælder direkte over for den eller dem, den retter sig imod, og TSI’en skal derfor ikke implementeres i dansk ret.

Udkastet til TSI’en sættes under afstemning ved det 58. møde i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) den 19.-20. oktober 2010, hvor Trafikstyrelsen deltager.

TSI’en forventes vedtaget på mødet, hvorefter branchen vil kunne forvente, at den træder i kraft inden årsskiftet.

Et tidligere udkast til TSI TAP har været i høring i branchen den 21. juni 2010.

Kontakt
Chefkonsulent
Mona Lagrelius
Sidst opdateret: 30.11.2010