Trafikstyrelsen udbyder TSI kurser
25.10.2010

I november og december udbyder Trafikstyrelsen tre gratis kurser om de nye fælles europæiske jernbaneregler, TSI'erne. Kurserne skal give projektledere og projektmedarbejdere, der skal bruge TSI'erne i deres daglige arbejde, en bedre forståelse af de nye regler.

Nu åbner TSI-skolen!

Med TSI-skolen tilbyder Trafikstyrelsen undervisning i EU's tekniske regler for jernbanen - TSI'erne.

"TSI-skolen" består af tre moduler. Hvert modul varer 2-3 timer. Modulerne afholdes på følgende datoer:

Modul 1: 15. november 2010 - kl. 14-16
Modul 2:   2. december 2010 - kl. 13-16
Modul 3: 15. december 2010 - kl. 13-16

TSI-skolen er særligt rettet mod projektledere og projektmedarbejdere, der skal bruge TSI'er i deres daglige arbejde.

Tilmelding til hvert modul sker efter princippet først-til-mølle. Lene Frohn Petersen (lfp@trafikstyrelsen.dk), Trafikstyrelsen koordinerer tilmeldingen.

Deltagelse er gratis.

Modul 1, "Generelt om TSI'erne" vil bl.a. behandle følgende spørgsmål:
- Hvad er en TSI?
- Hvor skal en TSI bruges?
- Hvornår bliver TSI-krav relevante? Hvad er en fornyelse og en opgradering?
- Hvilke undtagelsesmuligheder (dispensationer) giver TSI'erne mulighed for? Er der andre muligheder for undtagelse?
- Hvad er en NoBo, hvornår skal en NoBo benyttes og hvilke muligheder har virksomheden?

Modul 2, "Infrastruktur-TSI'erne" Her går vi mere i dybden med de TSI'er, der indeholder krav til jernbaneinfrastruktur. Kurset vil bl.a. behandle følgende:
- Krav i TSI PRM (tilgængelighed) og TSI SRT (tunnelsikkerhed)
- Krav i de kommende TSI ENE (energi) og TSI INF (infrastruktur)
- Overgangsregler og undtagelsesmuligheder
- TSI'ernes samspil med godkendte virksomhedsregler
- Casebaseret opgaveløsning, baseret på virkelige sager

Modul 3 "Køretøjs-TSI'erne" Her går vi mere i dybden med de TSI'er, der indeholder krav til jernbanekøretøjer. Kurset vil bl.a. behandle følgende:
- Krav i TSI NOI (støj), TSI PRM (tilgængelighed), TSI SRT (tunnelsikkerhed) og TSI WAG (godsvogne)
- Krav i den kommende TSI LOC & PAS (lokomotiver og passagervogne)
- Krav til forskellige typer køretøjer: lokomotiver, passagervogne, godsvogne, arbejdskøretøjer m.fl.
- Overgangsregler og undtagelsesmuligheder
- Casebaseret opgaveløsning, baseret på virkelige sager

Trafikstyrelsen arbejder desuden på at tilbyde undervisning i andre EU-emner, fx interoperabilitets- og sikkerhedsdirektiverne, CSM for risikovurdering m.fl.

 

Sidst opdateret: 06.02.2014