Større gennemsigtighed i krav til veteranbaner og veterantogskøretøjer
21.12.2010

Trafikstyrelsen har udstedt en veteranbanepakke, der består af en bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen) og tre ændringsbekendtgørelser, som vedrører ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Samtlige bekendtgørelser er trådt i kraft.

Formålet med veteranbanepakken er på én og samme gang at samle og øge gennemsigtigheden i de krav, der stilles til veteranbaner og veterantogskøretøjer.

Konkret består Veteranbanepakken af:

• bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen)

• bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse til gennemførsel af interoperabilitetsdirektivet

• bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet (NVR-registret)

• bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere

Veteranbanebekendtgørelsen samler den hidtidige praksis på området og fastsætter betingelser for udøvelsen af ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Bekendtgørelsen angiver, hvad der skal til for at opnå en tilladelse til kørsel med veterantogskøretøjer og drift af veteranbane, samt hvad der kræves for at få sin sikkerhedsstyring godkendt. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til at jernbaneklubber, foreninger m.v. skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og have en gyldig ansvarsforsikring. Endvidere stilles der krav til bl.a. godkendelse af veterantogskøretøjer og -baner, en sikkerhedsansvarlige person og personernes færdigheder.

Med veteranbanepakken undtages veterantogskøretøjer og –baner samtidig fra de stadigt flere krav EU fastsætter til jernbanen i form af bl.a. krav til interoperabilitet (interoperabilitetsdirektivet), herunder tekniske krav (TSI’er), og krav om køretøjsregistrering (NVR-registret).

 

Sidst opdateret: 21.12.2010