Ibrugtagningstilladelsen på Svendborgbanen bliver ikke forlænget
10.12.2010

Det får den konsekvens, at hastigheden bliver sat ned til 100 km/t frem for 120 km/t, og Banedanmark skal foretage en særlig screening af overkørsler på banen.

Det er nogle af resultaterne efter et møde mellem Banedanmark og Trafikstyrelsen fredag formiddag.

Trafikstyrelsen forlænger ikke den tilladelse Banedanmark har haft til at køre med højere hastighed på Svendborgbanen, da en række betingelser ikke er opfyldt, bl.a. at trimme bevoksning langs banen samt at skilte korrekt. I stedet skal alle tog på banen køre med max 100 km/t i stedet for 120 km/t indtil forholdene er bragt i orden, og der kan udstedes en permanent tilladelse.
De 100 km/t svarer til det, der var gældende før hastigheden blev sat op. Det er således kun tilladelsen til at køre 120 km/t, der bortfalder.

”Trafikstyrelsen gav 27. august Banedanmark besked om, at tilladelsen ikke ville blive forlænget yderligere, når den udløb. Den udløb i dag og vi har konstateret, at visse forhold fortsat ikke er bragt i orden. Derfor bliver tilladelsen ikke forlænget. Det kan få betydning for afviklingen af trafikken på Svendborgbanen, men vi vil ikke vente længere på at de sidste udeståender er bragt på plads”, siger Jesper Rasmussen, sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen.

Udover at tilladelsen ikke er blevet forlænget, har Trafikstyrelsen givet Banedanmark et påbud om at lave en screening af de sikkerhedsmæssige risici af overkørsler, der er på Svendborgbanen, inden udgangen af januar 2011. I screeningen skal Banedanmark vurdere en række overkørsler på banen og se på, om der er grundlag for at ændre på de bomanlæg, der er på Svendborgbanen.

I forhold til overkørsel 23 i Højby har Banedanmark i samspil med Odense Kommune i september vurderet, at der ikke var grundlag for at lave om på bommene, og de har derfor ikke haft nogen indvirkning på Trafikstyrelsens midlertidige tilladelse. Påbuddet om screeningen af alle overkørsler bevirker dog også, at Banedanmark nu skal lave en fornyet vurdering af overkørslen i Højby.

Trafikstyrelsen nedsætter endelig en ”Task force overkørsler” sammen med Banedanmark og privatbanerne. Task forcen skal undersøge fordele og ulemper ved forskellige sikringsformer af overkørsler, fx halvbomme, stibomme, helbomme, blinklys osv.

”Der er ingen universelle løsninger på sikkerheden omkring overkørsler. Task forcen vil nu arbejde med, hvordan man bedst muligt undgår ulykker i forskellige typer overkørsler. I det arbejde vil vi også kigge på adfærd hos trafikanter, der er en væsentlig faktor i de ulykker, der forekommer i overkørslerne, som man også kan læse i Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport fra 2009.” siger Jesper Rasmussen, sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen.
Kontakt

Sikkerhedsdirektør, Jesper Rasmussen via kommunikationsmedarbejder 4178 0011

Sidst opdateret: 22.02.2012