Ny køretøjsbekendtgørelse for jernbane
29.01.2013

Den 29. januar træder der en ny bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet i kraft. Den nye bekendtgørelse – nr. 56 af 24. januar 2013 – erstatter den hidtil gældende køretøjsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen skaber bl.a. et bedre overblik over de specifikke bestemmelser om betingelser for fortsat anvendelse af køretøjer, som har været i drift fra den 1. august 1996 uden en ibrugtagningstilladelse.

Herudover indeholder den nye bekendtgørelse en undtagelse i bekendtgørelsens § 19, om at køretøjer som er registreret i et nationalt køretøjsregister ikke behøver at få udstedt en dansk ibrugtagningstilladelse når de skal befærde strækningerne den dansk-tyske grænse og frem til stationsgrænsen i nordenden af Padborg station samt den dansk-tyske grænse og frem til stationsgrænsen i nordenden af Tønder station.
Undtagelsesbestemmelsen vil medføre en smidigere behandling af virksomhederne, og sikrer samtidig overholdelse af den fælles europæiske lovgivning.
Sidst opdateret: 27.01.2014