Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
24.04.2013

Den 1. januar 2013 offentliggjorde Trafikstyrelsen RID 2013 (farligt gods-reglement på jernbaneområdet) på Trafikstyrelsens hjemmeside.

RID 2013 er således gældende fra 1. januar 2013.

 

Den nærværende ændringsbekendtgørelse gennemfører en tilpasning til det oprindelige farligt gods-direktiv, idet alene datoen opdateres til 2013 i hoveddirektivet.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til info@trafikstyrelsen.dk senest den 8. maj 2013

Sidst opdateret: 19.08.2014