Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder
28.05.2013

Kommissionen har i 2012 foretaget en undersøgelse af EU landenes implementering af jernbanesikkerhedsdirektivet – et såkaldt pilotprojekt. Kommissionen har i den forbindelse vurderet, at Danmark ikke har implementeret jernbanesikkerhedsdirektivet præcist nok i bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder. På den baggrund foreslås 3 ændringer i bekendtgørelsen. Derudover foreslås der 4 små præciseringer.

Fristen for høringssvar er den 7. juni 2013.
Sidst opdateret: 28.05.2013