Ny Forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering nr. 402/2013 (CSM-RA) offentliggjort
29.05.2013

En ny CSM-RA-forordning træder i kraft den 23. maj 2013. Forordningen erstatter forordning nummer 352/2009. Forordningen skal anvendes fra 21. maj 2015. Den gamle forordning (352/2009) skal altså anvendes indtil den 21. maj 2015.

CSM RA retter sig mod jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne samt enheder med ansvar for vedligehold (ECM), og skal give virksomhederne fælles retningslinjer for at foretage ændringer.

De væsentligste ændringer i forordningen er:

  • Nyt krav om, at assessorer skal være enten akkrediterede eller anerkendte (art. 6)
  • Nye krav til, hvad der skal med i assessors sikkerhedsvurderingsrapport (art. 7 og bilag III)
  • En udbygning af de eksisterende krav til assessors kompetencer (bilag II)

 Forordningen kan læses her på engelsk og her på dansk. Vær opmærksom på, at der i den gældende version er nogle fejl i flowdiagrammet i tillægget til forordningen. Trafikstyrelsen er i kontakt med Kommissionen og forventer at der kommer en berigtiget dansk version.

Sidst opdateret: 29.05.2013