Trafikstyrelsen lægger eksempelsamling i signifikansvurderinger på hjemmesiden.
29.05.2013

Infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder er ifølge CSM-RA forordningen forpligtet til at signifikansvurdere alle tekniske, organisatoriske og driftsmæssige ændringer. Afgørelsen af, om en ændring er signifikant, skal laves på baggrund af signifikansvurderingskriterierne:

  • akkumulation
  • konsekvens
  • nyskabelse
  • kompleksitet
  • reversibilitet
  • overvågning

Trafikstyrelsen har lavet en række eksempler, som skal hjælpe til at give en forståelse af disse kriterier og en forståelse af andre problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med en signifikansvurdering. Eksemplerne vil løbende blive suppleret med yderligere eksempler.

Du kan finde eksemplerne på hjemmesiden under Signifikansvurdering

Sidst opdateret: 05.11.2014