Ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
21.06.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Vejledningen giver bl.a. en nærmere beskrivelse af, hvornår en ændring kan betragtes som fornyelse eller vedligehold, hvorledes midlertidige ændringer skal håndteres samt giver en uddybende beskrivelse af brugen af risikoacceptprincippet ”anerkendt praksis”.
Sidst opdateret: 15.08.2014