Offentliggørelse af udbud – Myndighedsopgaver inden for jernbanesikkerhed
14.06.2013

Trafikstyrelsen udbyder rådgivning til varetagelse af myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed

Trafikstyrelsens Center for Jernbane skal i de kommende år behandle ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til flere store infrastrukturprojekter som f.eks. Metro Cityringen, Femern landanlæg, Femern kyst-kyst, København-Ringsted og Elektrificeringsprojektet.

Behandlingen af disse projekter, samt øvrige komplekse infrastrukturprojekter betyder, at Trafikstyrelsen har behov for supplerende ekspertise indenfor fagene: elektrificering, sikring, software, spor, risikovurdering, geoteknik og konstruktioner.
Desuden har Trafikstyrelsen behov for at trække på ekstern ekspertise for til stadighed at kvalificere den teknisk faglige viden hos Trafikstyrelsens medarbejdere.

Sidst opdateret: 15.08.2014