Vejledning til infrastrukturbekendtgørelsen for jernbane
01.07.2013

Ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen (infrastrukturbekendtgørelsen)

Trafikstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

Vejledningen giver bl.a. en nærmere beskrivelse af, hvornår en ændring kan betragtes som fornyelse eller vedligehold, hvorledes midlertidige ændringer skal håndteres samt giver en uddybende beskrivelse af brugen af risikoacceptprincippet ”anerkendt praksis”.

Sidst opdateret: 01.07.2013