Branchemøde om revision af overkørselsbekendtgørelsen
10.09.2013

Trafikstyrelsen afholder branchemøde om revision af overkørselsbekendtgørelsen den 9. oktober 2013

Overkørselsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1142 af 7. december 2011) skal revideres. Revisionen sker på baggrund af de erfaringer, som styrelsen har indhentet med den gældende bekendtgørelse.

Trafikstyrelsen vil gerne høre branchens synspunkter på revisionen af bekendtgørelsen på et møde onsdag den 9. oktober 2013 kl. 13-15 i Trafikstyrelsen.

Tilmelding til mødet skal ske til fuldmægtig Mari Ruuhi på mru@trafikstyrelsen.dk senest 30. september 2013.

Materiale til mødet vil blive fremsendt til tilmeldte deltagere senest 2. oktober 2013.
Sidst opdateret: 10.09.2013