Høring over ændring af bekendtgørelse om det nationale køretøjsregister (NVR) mv.
25.09.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om det nationale køretøjsregister (NVR) mv. Udkastet er sendt i høring med frist den 11. okt. 2013.

Den nye bekendtgørelse indeholder krav om, at veterantogskøretøjer, som skal køre på det åbne jernbanenet, skal være registreret i et nationalt køretøjsregister (NVR), og dermed opfylde de samme regler – herunder EU regler - som almindelige køretøjer.

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen, skal sendes til info@trafikstyrelsen.dk senest den 11. oktober 2013.
Sidst opdateret: 25.09.2013