Ny Vejledning i udformning af systemdefinition
23.09.2013

Trafikstyrelsen har opdateret sin vejledning i udformning af systemdefinition, så den nu indeholder flere eksempler og også har fået et øget fokus på, hvordan analyseelementet i systemdefinitionen bedst udfoldes af virksomheden.

Når der skal laves en ændring på jernbanen, så er det centralt, at ændringen beskrives så klart og præcist, at virksomheden får det nødvendige grundlag for at foretage en fyldestgørende risikovurdering af ændringen. Det er derfor ikke nok bare at beskrive ændringen, det er også nødvendigt at analysere, hvilke delsystemer, som ændringen påvirker, og hvilke grænseflader imellem delsystemerne, som derfor skal håndteres i forbindelse med risikovurderingen.

Laves denne indledende analyse af ændringen ikke, vil det ofte tage lang tid at lave risikovurderingen, og kvaliteten af risikovurderingen vil være dårligere.

I den europæiske forordning om risikovurdering (CSM-RA) er beskrevet, hvad en beskrivelse/analyse af en ændring, som skal ligge til grund for risikovurderingen, skal indeholde. Beskrivelsen kaldes en systemdefinition.

Systemdefinitionen er et levende dokument som gennem hele projektforløbet opdateres, som projektet udvikler sig. Til sidst indeholder systemdefinitionen de sikkerhedskrav, som er identificeret i løbet af risikovurderingsprocessen.

Trafikstyrelsen har revideret sin vejledning i systemdefinition, så den indeholder flere eksempler. I vejledningen er desuden kommet mere fokus på, hvordan analyseelementet i systemdefinitionen bedst udfoldes af virksomheden.

Vejledningen i udformning af systemdefinition er delt i to. Vejledningen og bilag til vejledningen som begge kan hentes via link i højre side. 
Sidst opdateret: 12.06.2014