Høj sikkerhed på den danske jernbane i 2012
27.09.2013

Sikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2012.

Jernbanesikkerheden i Danmark var i 2012 igen højt placeret i forhold til andre EU-lande.

Jernbanen har et sikkerhedsmål, som er målsætningen for alle sikkerhedsbestræbelserne. Den nationale målsætning er, at ligge under 0,3 væsentlige personulykker for hver million kørte togkilometer.

I 2012 er det tal 0,14 væsentlige personulykker pr. million togkilometer, målt som femårigt gennemsnit. Tallet dækker over, at 11 personer er blevet dræbt på jernbanen i 2012, mens 12 personer er kommet alvorligt til skade.

Sikkerheden i den daglige drift er i orden. Men det er stadig en udfordring for de fleste virksomheder at få deres sikkerhedsledelsessystem til at fungere. Trafikstyrelsen igangsatte derfor i 2012 en større indsats målrettet mod vejledning af virksomhederne i deres arbejde med sikkerhedsledelsessystemer. Dette arbejde fortsætter i 2013.

Jesper Rasmussen, vicedirektør i Trafikstyrelsen, glæder sig over, at man er begyndt at kunne se resultaterne af den øgede vejledning.

”Det er positivt, at mange af virksomhederne er kommet godt i gang med at revidere deres sikkerhedsledelsessystemer. Trafikstyrelsen fortsætter vejledningsarbejdet i 2013.”

Sidst opdateret: 27.09.2013