Forsikrings- og erstatningsbeløb på jernbaneområdet
15.10.2013

Trafikstyrelsen har nu udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse nr. 1181 af 9. oktober 2013 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb iht. lov om jernbane. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2014 og gælder for forsikrings- og erstatningsbeløb for perioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

Bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere ifølge lov om jernbane.

Beregningsmetoden fremgår af bekendtgørelsens § 1, hvorefter år 2013-beløbene opreguleres med 2 % tillagt tilpasningsprocenten for år 2014.

Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader der indtræder i år 2014 for så vidt angår håndbagage, reguleres til 15.600 kr.

Desuden reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som fremgår af bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere. Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger og tingskade skal for år 2014 som minimum udgøre 389 mio. kr. Forsikringsbeløbet angiver forsikringens dækning inden for forsikringsåret.

Det er ledelsen i virksomheden, som har ansvaret for at sikre, at virksomheden har den rette forsikringsdækning.

Lavere minimumsbeløb gælder for jernbanevirksomheder, der udfører ikke erhvervsmæssig jernbanedrift, som fortrinsvis gennem en begrænset personbefordring drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål og ikke tilsigter at dække noget egentligt trafikalt behov (veteranbaner m.v.). For denne gruppe, som er inddelt i 2 kategorier, udgør minimumsbeløbet for år 2014 henholdsvis 65 mio. kr. (veterantog på jernbanenettet) og 13 mio. kr. (veteranbane og veteransporveje — nominel sporvidde 1000 mm til og med 1435 mm — samt smalspor — nominel sporvidde 500 mm til og med 1000 mm — og veterantog på begge disse typer baner).

Det er den sikkerhedsansvarlige, som har ansvaret for at sikre, at veteranbaner m.v. har den rette forsikringsdækning.

Sidst opdateret: 01.12.2014