Høring over udkast til overkørselsbekendtgørelse
25.10.2013

Trafikstyrelsens udkast til overkørselsbekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november 2013.

De væsentlige ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er, at anvendelsesområdet udvides således, at bekendtgørelsen nu omfatter alle infrastrukturforvaltere. Derudover præciseres bl.a. anvendelse af bekendtgørelsen i forhold til usikrede overkørsler, anvendelse af helbom ved flere end én togpassage under samme spærring og der tilføjes en dispensationsmulighed.

Hovedreglen om, at jernbaneinfrastrukturforvalteren er ansvarlig for sikkerheden i overkørslerne gælder fortsat. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger afspejler den hidtidige praksis på området, og som hidtil kan eksisterende sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler bestå i overensstemmelse med det grundlag, som de oprindeligt er etableret efter.

Revision af overkørselsbekendtgørelse sker på baggrund af de erfaringer, som styrelsen har indhentet med den gældende bekendtgørelse. Revisionen har desuden været drøftet på møder med branchen.
Kontakt
Fuldmægtig
Mari Ruuhi
Sidst opdateret: 25.10.2013