Høring over nye regler vedr. fælleseuropæiske krav til drifts- og trafikstyring på jernbaneområdet
13.11.2013

Den tekniske specifikation for interoperabilietet for drifts- og trafikstyring, dagligt benævnt TSI OPE, er ændret igen. TSI OPE omhandler drifts- og trafikstyringsregler på jernbaneområdet. Kommissionen har udstedt en ny kommissionsafgørelse, hvilket betyder at de nugældende regler skal ændres. Høringsfristen udløber d. 3. december 2013.

I den anledning har Trafikstyrelsen udarbejdet en ny BJ, Bestemmelser for Jernbane, som gennemfører den nye kommissionsafgørelse. Ændringerne påvirker derudover de gældende regler for drifts- og trafikstyring (DTR). BJ’en om drifts- og trafikstyringsreglerne ændres derfor tilsvarende.

Den ændrede TSI vil herefter gælde for det samlede jernbanenet, og der er foretaget en sammenskrivning af reglerne for højhastighedstog og konventionelle tog. Herudover er der ikke foretaget nogen substantielle ændringer af reglerne.

Endeligt har Trafikstyrelsen foretaget en opdatering af gennemførelsesplanen for TSI’en. Den første gennemførelse blev foretaget i 2008. Ifølge den nye kommissionsafgørelse skal gennemførelsesplanen for TSI OPE nu opdateres. Den opdaterede gennemførelsesplan er vedlagt høringen af de nye regler.

De nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2014.
Mere information
Se høring på Høringsportalen (vedr. den tekniske specifikation for interoperabilitet)

Se høring på Høringsportalen (vedr. drifts- og trafikstyringsregler)
Kontakt
Jernbaneinspektør
Svend Erik Gerberg Simonsen
Sidst opdateret: 15.08.2014