Ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet træder i kraft den 1. januar 2014
19.12.2013

Ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet vedrørende bl.a. det væsentlige krav om tilgængelighed træder i kraft den 1. januar 2014.

Ændringen gennemfører Kommissionens ændring af bilag III vedr. tilgængelighed i interoperabilitetsdirektivet.

Interoperabilitetsdirektivets formål er at fremme sammenkobling og interoperabilitet mellem de nationale jernbanenet og lette adgangen til disse net. Dette gøres ved at fastlægge væsentlige krav for hvert delsystem i hele Fællesskabet. De væsentlige krav handler om sikkerhed, pålidelighed, sundhed, miljøbeskyttelse og teknisk kompatibilitet og udmøntes i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er). Det fremgår nu eksplicit af direktivets bilag III, at tilgængelighed er et af de væsentlige krav. Dette ændrer dog ikke den gældende retstilstand i praksis, da der allerede i dag findes en TSI om tilgængelighed (TSI PRM), der er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 675 af 26. juni 2008.

Udover bilagsændringen præciseres bekendtgørelsens anvendelsesområde vedr. veteranbaner og veterantogskøretøjer samt Trafikstyrelsens rolle i forhold til direktivet.
Sidst opdateret: 19.12.2013