Høring over ny bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet
18.12.2013

En række letbaneprojekter er under vurdering eller etablering i Danmark. I forlængelse heraf har Trafikstyrelsen udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, der indeholder krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale, som skal udføre sikkerhedsklassificerede funktioner på letbaneområdet.

Trafikstyrelsen har ved udarbejdelsen af bekendtgørelsen bl.a. taget udgangspunkt i de erfaringer og bestemmelser, der anvendes i nabolandene, herunder Tyskland, som har mange forskellige letbanesystemer.

Desuden har Trafikstyrelsen lagt vægt på det særlige forhold, at der i bemærkningerne til anlægsloven for Aarhus Letbane, beskrives at: "Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddannelseskrav til førerne af letbanetog tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffører".

Bekendtgørelsens indhold har været genstand for flere drøftelser i Letbaneforum (et dialogforum for Trafikstyrelsen, letbaneaktørerne og relevante øvrige myndigheder). Trafikstyrelsen har i bekendtgørelsen fastsat rammekrav til kompetencer, der som minimum skal være opfyldt. Herudover indeholder bekendtgørelsesudkastet bestemmelser for godkendelse af uddannelse og prøver, som den enkelte letbanevirksomhed skal udforme for henholdsvis uddannelsen for letbaneførere og trafikstyringspersonale.

Der er endvidere som udgangspunkt lagt op til, at letbaneførere og trafikstyringspersonale skal opfylde helbredskrav, der er fastsat i bekendtgørelsen. Trafikstyrelsen har taget udgangspunkt i de helbredskrav, der følger af Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort. Letbaneførere, der også er buschauffører, kan imidlertid se bort fra disse helbredskrav, idet disses helbredskrav vil være knyttet op på deres gyldige buskørekort.

Lokomotivførere, som ønsker at være letbaneførere og er i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse udstedt fra Trafikstyrelsen, skal heller ikke opfylde helbredskravene som følger af bekendtgørelsesudkastet. Helbredskrav til evt. trafikstyringspersonale læner sig op af Trafikstyrelsens helbredsbekendtgørelse på jernbaneområdet. Der er to attester som ikke er medtaget i bekendtgørelsesudkastet, da formaterne først skal foreligge til godkendelse hos Lægeforeningens Attestudvalg.

Bekendtgørelsen har høringsfrist den 22. januar 2014.

Sidst opdateret: 18.12.2013