Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
19.12.2013

Hvert år foretages der revision af bekendtgørelsen om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Der er således foretaget en revision af gebyrbekendtgørelsen og de reviderede gebyrer fremgår af den nye bekendtgørelse.

Ved den foregående revision af gebyrbekendtgørelsen var erfaringsgrundlaget for lille til genberegning, hvorfor der ikke blev foretaget en regulering af timeprisen eller de faste gebyrer.

Ved denne revision af bekendtgørelsen er erfaringsgrundlaget tilstrækkeligt for at danne grundlag for en genberegning af gebyrerne. Genberegningen består i, at gebyrernes timepris reguleres med pris- og lønindekset.

Herudover nedsættes en række gebyrer grundet øget effektivisering i Trafikstyrelsen. Der er foretaget en Pris og Lønindeks-opregning af den generelle afgift for tilsyn med sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse.

De nye gebyrer træder i kraft den 1. januar 2014.

Kontakt
Chefkonsulent
Mona Lagrelius
Sidst opdateret: 19.12.2013